Protocol notarial de Ventura Gaspar Oriol (1827)

Protocol notarial de Ventura Gaspar Oriol (1827)

Full nº1 (dreta) i restes de fulls degradats per microorganismes (esquerra). Protocol notarial Ventura Gaspar Oriol. Arxiu Comarcal Baix Llobregat, Sant Felliu de Llobregat.
El llibre de la notaria d’Esparraguera (1827), que pertany al fons del Districte Notarial de Sant Feliu de Llobregat (Arxiu Comarcal del Baix Llobregat), estava molt greument afectat per fongs, tant que hi havia pèrdues significatives al fulls i fins i tot a la coberta, de pergamí i cartró. Les parts restants tenien tan poca consistència que amb prou feines es podia tocar.
Fes clic per veure la imatge del després de la restauració