Rita Udina Apps: Valoració de patrimoni per establir criteris de reintegració en restauració

Rita Udina Apps: Valoració de patrimoni per establir criteris de reintegració en restauració

Del post “El valor de les coses“.
Per establir el criteri a l’hora d’intervenir, recorro a una mena de tauler de controls, com els dels equalitzadors de so:

Valor alt/ significatiu <-> valor baix / menys significatiu
Únic <-> Repetit / reproduït / reproduïble
Funciona <-> No funciona
Forat petit <-> forat gran
Execució possible / viable <-> Execució complexa / costosa

I cada objecte té una mescla característica de tots ells, que determina quant legítim és resoldre la llacuna, i com.
Atès que una restauració és una intervenció humana i en la nostra societat tot s’acaba valorant amb diners, el darrer factor inclou quant costa la hipotètica resolució de la llacuna. Mesurem-ho en temps, en recursos, o en euros… al final tot és el mateix. I, agradi o no, l’esforç assumible en cada cas vindrà determinat pel valor de l’objecte.

Els casos més divertits de resoldre, per mi, són els d’entremig: els tirant a ordinaris però amb un punt de distinció. Són els que em permeten ficar cullerada però que no exigeixen el rigor (i l’horror!) d’una peça insigne; els que demanen un tractament més enllà del merament estructural, però que no són prou emblemàtics per deixar-me a mi com una restauradora de Milo: sense braços.