Plaques de vidre en sobres de quatre solapes

Plaques de vidre en sobres de quatre solapes
Placas de vidrio en sobres de cuatro solapas

Plaques de vidre en sobres de quatre solapes
Placas de vidrio en sobres de cuatro solapas

Què en penses?