Restauració de fotografies a l’albúmina

(castellano)

Les albúmines són fotografies sobre paper, on l’emulsió que conté les sals de plata està feta amb clara d’ou, albúmina. El to de la imatge sol ser marronós, a diferència de les gelatines, que el tenen negre o gris. Ens acostumen a arribar molt clivellades per la tensió que fa l’emulsió, l’albúmina, sobre un paper normalment molt prim. Per evitar que es cargolessin (ja en la seva fabricació) s’enganxaven en cartolines ben gruixudes. El paper havia de ser prim necessàriament perquè així ho exigia el procés de revelat.
Conservació i restauració de fotografies
A dalt, esquerra: Albúmina amb pèrdua de suport considerable. Dreta: Després de consolidar el paper i adherir-la sobre una cartolina de conservació gruixuda. Les llacunes no s’han intervingut per fer-ho únicament de manera digital. Pertany a l’Inspai, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.Conservació i restauració de fotografies

A dalt, esquerra: Típica albúmina adherida en cartolina. Aquesta de la Biblioteca Delmiro de Caralt (Filmoteca de Catalunya) i el seu autor és el conegudíssim fotògraf català Antonio Esplugas.
Preferiria que no fes falta recórrer a la microscopia perque els efectes de la neteja siguin apreciables… però de vegades no es pot més que això. Dreta: Després de la neteja superficial de l’emulsió fotogràfica.

Què en penses?