Empeltat d’estrip amb paper japó i engrut
Insert and infill with paste and japaneese paper
Injertado de desgarro con papel japonés y engrudo

Mínima intervención

(Cat / Eng / Esp):

Consolidació (mínima intervenció): Empeltat d’estrip amb paper japó i engrut. + aquí.

Consolidation (minimal intervention): Insert and infill with paste and japaneese paper. More here.

Consolidación (mínima intervención): Injertado de desgarro con papel japonés y engrudo. + aquí.