TBO: De la ferralla a l’arxiu, un tresor salvat

TBO: De la ferralla a l’arxiu, un tresor salvat.
Història (real) de la troballa d’aquest tresor documental del patrimoni industrial català (la fàbrica tèxtil Serra i Balet), entre la ferralla d’una deixalleria.