Cartell amb aurèoles d’humitat i clivelles

Cartell amb aurèoles d'humitat i clivelles

Cartell amb aurèoles d’humitat i clivelles. Les taques d’humitat també eren un dany menor (quant a estabilitat físico-química de l’objecte), si bé a primer cop d’ull es feien molt molestes. Un cop net, podem gaudir millor del plànol. Les micro fissures del vernís clivellat afectaven la claredat de l’obra, esmorteint colors i desdibuixant línies. Retirat l’antic vernís, els colors recobren intensitat i definició.