“Atlas del Catastro Topográfico de Tarrasa”

cat: Eliminació de tires grasses de diazotip aquarel·lat
eng: Fatty tape removal from hand-colored diazotype
esp: Eliminación de cintas grasas de diazotipo acuarelado

Atlas del Catastro Topográfico de Tarrasa. Eliminació de cintes autoadhesives grasses

(text complet en CATALÀ / ENGLISH full version / texto orginal en CASTELLANO):

CATALÀ: Aquest diazotip mansucrit a tinta i aquarel·lat a mà, tenia tota mena de tires adhesives. La franja vertical de l’esquerra està fortament oxidada per un esparadrap que hi havia al revers. Les cintes plàstiques més curtes que hi ha sobre la part central, no han esgrogueït tant el paper. A l’esquerra durant el tractament de celos, i a la dreta un cop alliberat de greixos i havent fet la consolidació de llacunes.
És un àlbum de 1940 de gran format (74 x 54 cm) que conté plànols desplegables, foto-reproduccions diazotípiques, acolorides a mà. Pertany a l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (Terrassa).

ENGLISH: This ink manuscripted and hand-coloured diazotype, had all kind of tapes. The vertical strip on the left is strongly oxidized by an adhesive plaster tape that was in the back. Shorter plastic tapes on the central area did not yellow the paper that much. Left: during the extraction and processing of sellotape grease stains. Right: after tapes removal and fatty stains treatment. Gaps have been inpainted too (neutral tone).
It belongs to large scale album (74 x 54 cm) from 1940. It has folded plans, photo-hand colored photo-reproductions (diazotypes). The album is property of the Regional Archive of Vallès Occidental (Terrassa, Barcelona).

CASTELLANO: Este diazotipo manuscrito a tinta y acuarelado a mano tenía todo tipo de tiras autoadhesivas. La franja vertical de la izquierda está fuertemente oxidada por un esparadrapo que había en el reverso. Las cintas plásticas más cortas que hay en la parte central, no han amarilleado tanto el documento. En la izquierda durante la extracción y tratamiento de manchas, y a la derecha después de liberarlo de grasas, consolidar y reintegrar las lagunas.
Es un álbum de 1940 de gran formato (74 x 54 cm) que contiene planos desplegables, foto-reproducciones en diazotipia acuareladas a mano. Pertenece al Archivo Comarcal del Vallès Occidental (Tarrasa, Barcelona).