El complex diàleg químic – restaurador
The chemist – conservator complex dialogue
El complejo diálogo químico – conservador

(cat – eng – esp):

CATALÀ: El químic i el restaurador tenen una especial relació amor/odi. Quatre restauradores (esquerra, a dalt: Elena Aguado, Flor Cuartero i Clelia Iscla; a baix, Laura Fuster) en el procés de captar tots els conceptes, intentar veure la seva aplicació pràctica en obres d’art, i preguntant-se en quina mesura serà aplicable. A la dreta el químic (Richard Wolbers), explicant l’aplicació pràctica de la teoria i mostrant un nou producte. Llegir l’ENTRADA completa.

ENGLISH: Conservator and chemist have a special love/hate relationship. Four conservators (left top: Elena Aguado, Flor Cuartero and Clelia Iscla; at the bottom Laura Fuster) in the process of catching all the concepts, trying to see how would they apply those into the artefact, and wondering whether this new concepts might be applicable or not. At the right, the chemist (Richard Wolbers), explaining the practical application of the theoretical ideas and showing a new product. Read the whole POST.

CASTELLANO: El químico y el restaurador tienen una especial relación amor/odio. Cuatro restauradoras (izquierda, arriba: Elena Aguado, Flor Cuartero y Clelia Iscla; abajo, Laura Fuster) en el proceso de captar todos los conceptos, intentar ver su aplicación práctica en obras de arte, y preguntándose en qué medida será aplicable. A la derecha el químico (Richard Wolbers), explicando la aplicación práctica de la teoría y mostrando un nuevo producto. Leer la ENTRADA completa.