Assistents al taller de Wolbers a València
Participants at Wolbers’ workshop in València
Assistentes al taller de Wolbers en Valencia

(cat – eng – esp):

CATALÀ: Els participants a les sessions pràctiques del curs “Tractaments de neteja: Banys i eliminació de taques en paper”, a València. Gener de 2016, dirigit per Richard Wolbers (dreta). Imatge gentilesa de la Universitat Politècnica de València. Llegir l’ENTRADA completa.

ENGLISH: Participants to the workshop “Cleaning workshop: Paper bathing and stain removal”, in Valencia (SPAIN), january 2016, lead by Richard Wolbers (right). Image courtesy of the Universidad Politécnica de Valencia (SPAIN). Read the whole POST.

CASTELLANO: Los participantes a las sesiones prácticas del curso “Tratamientos de limpieza: Baños y eliminación de manchas en papel”, en Valencia, en enero de 2016, dirigido por Richard Wolbers (derecha). Imagen gentileza de la Universidad Politécnica de Valencia. Leer la ENTRADA completa.