Anatomia Humani Corporis – Bidloo

Coberta posterior, part de baix. Sota la pell una reparació amb tela, i també un suport de color negre. Inexistència de capçades.