Inpainting & Loss Compensation on Paper

ENGLISH: Conservation course “Inpainting and Loss Compensation on Paper”. Daniel Gillberg (Oslo Conservation Studio, Norway). More information here.

CATALÀ: Curs de reintegració i retoc en restauració de paper. Daniel Gillberg (Oslo Conservation Studio, Noruega). Més informació.

CASTELLANO: Curso de reintegración y retoque en restauración de papel. Daniel Gillberg (Oslo Conservation Studio, Noruega). Más información.