Inpainting & Loss Compensation on Paper

ENGLISH: Participants of the conservation course “Inpainting and Loss Compensation on Paper”. From left to right: Daniel Gillberg (Oslo Conservation Studio, Norway), Chanaka Perera (Qatar National Library) and the teacher, Amparo Escolano (South Florida Art Conservation). More information here.

CATALÀ: Curs de reintegració i retoc en restauració de paper. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Daniel Gillberg (Oslo Conservation Studio, Noruega), Chanaka Perera (Biblioteca Nacional de Qatar), i la professora, Amparo Escolano (South Florida Art Conservation). Més informació.

CASTELLANO: Los participantes del curso de reintegración y retoque en restauración de papel. De izquierda a derecha: Daniel Gillberg (Oslo Conservation Studio, Noruega), Chanaka Perera (Biblioteca Nacional de Qatar) y la profesora, Amparo Escolano (South Florida Art Conservation), ). Más información.