Inpainting & Loss Compensation on Paper: Daniel and Chanaka

ENGLISH: Participants of the conservation course “Inpainting and Loss Compensation on Paper”. Daniel Gillberg (Oslo Conservation Studio, Norway) and Chanaka Perera (Qatar National Library). More information here.

CATALÀ: Els participants del curs de reintegració i retoc en restauració de paper. Daniel Gillberg (Oslo Conservation Studio, Noruega) i Chanaka Perera (Biblioteca Nacional de Qatar). Més informació.

CASTELLANO: Los participantes del curso de reintegración y retoque en restauración de papel. Daniel Gillberg (Oslo Conservation Studio, Noruega) y Chanaka Perera (Biblioteca Nacional de Qatar). Más información.