Intervencions integrals en arxius o biblioteques

Perfil professional / Projectes / Intervencions en massa                      (castellano)

  • Direcció de les tasques de desinfecció a l’arxiu del parc d’atraccions del Tibidabo, previ trasllat a l’Arxiu Municipal Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
  • Direcció de les tasques d’assecat en intervenció d’emergència per inundació de l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia (Barcelona).
  • Direcció dels treballs de desinfecció del fons de l’arxiu municipal del districte de Sants – Montjuïc, intervenint sobre un total de més de 4.700 capses amb documentació infectada.
  • Desinfecció i assecat d’arxiu administratiu d’empresa privada afectat per inundació.
  • Estudi i desinfecció de floritures puntuals a la Biblioteca de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB).
  • Desacidificació, consolidació i encapsulat de 1.500 cartons fotogràfics publicitant pel·lícules antigues de la Filmoteca de Catalunya. Feina realitzada amb Jordi Mestre.
  • Desmuntat i relligat de lligalls de l’arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer. Projecte realitzat sota la direcció de DocToData, empresa encarregada de la digitalització de la documentació, i sota supervisió de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

 Seguiment HR i temperatura. Humitat relativa Arxiu Municipal Districte Gràcia, fons Buch Toma de muestras de hongos en papelFons Joan Ballester  Mínima intervención2013-008 Plaques de vidre en sobres de quatre solapes Placas de vidrio en sobres de cuatro solapas Pergamins del Mas Oliveres

Veure exemples de projectes en massa publicats al web.