Assecat accelerat del fons inundat de Gràcia

Seguiment HR i temperatura. Humitat relativa Arxiu Municipal Districte Gràcia, fons Buch

(Cat-Eng-Esp):

CATALÀ: Documentació ondulada després de secar-la. Arxiu Municipal de Barcelona Districte Gràcia, fons Buch. Veure dades del PROJECTE o la PUBLICACIÓ.

ENGLISH: Wrinkled documents afetr drying. Barcelona Municipal Archive, Gràcia District (Buch collection). See data from this PROJECT or related PUBLICATIONS.

CASTELLANO: Documentación ondulada después de secarla. Archivo Municipal de Barcelona Distrito gràcia, fondo Buch. Ver datos del PROYECTO o de la PUBLICACIÓN.