Toma de muestras de hongos en papel

(Cat / Eng / Esp):

Abans de començar es fa una presa de mostres aleatòria en la documentació, amb hisops estèrils, per a fer cates en medis de cultiu.

Before any treatment a random sample with sterile swabs is taken on the documentation, in order to do culture medium tests.

Antes de empezar se hace una toma de muestras aleatoria en la documentación con hisopos estériles para hacer catas en caldo de cultivo