Restauració de cartell escolar del període de la guerra civil

  • BeneficiariMuseus Municipals de Sabadell (Museu d’Història).
  • Objecte: Cartell escolar en paper imprès, vernissat i muntat sobre tela i dos listons de fusta. 1936.
  • Danys: Clivellat de vernís, trencament del paper de les vores, taques d’humitat, esgrogueïment de vernís.
  • Tractament: Neteja humida, desacidificació, eliminació del vernís, consolidació (entelat). Saber més sobre la intervenció.
  • Exposat a: Made in Sabadell.
  • Restauradores: Marina Carbonell, Rita Udina.

(castellano / english)

Mapa de Catalunya abans (esquerra) i després (dreta) de la restauració

Llum rasant: Cartell abans (dalt) i després de restaurar.Aurèoles d'humitat i clivelles en la superfície. Abans (esquerra) i després de restaurar (dreta)

1. Extracció de la tela del revers 2. Separació dels dos papers. 3. Bany de neteja i desacidificació. Sí: els papers es renten amb aigua! 4. Les dues parts del mapa separades, netes i sense vernís. 5. Aprestat, consolidació d’estrips i llacunes. 6. Addició de tissú de reforç pel revers (laminació). 7. Retoc de llacunes per l’anvers.8. Envernissat. 9. Muntat sobre la tela, els llistons i les vetes.