Addició de tissú de reforç pel revers (laminació amb paper japonès) en cartell de gran format

Addició de tissú de reforç pel revers (laminació amb paper japonès) en cartell de gran format

(català / english / castellano)

Addició de tissú de reforç -paper japonès- pel revers (laminació) en cartell de gran format.
Adding tissue reinforcement -japanese paper- on the back side (lining) in large format poster.
Adición de tisú de refuerzo por el reverso (laminación con papel japonés) en cartel de gran formato.