Restauració de cartell entelat i envernissat
Conservation of lined and varnished poster
Restauraciónd e cartel entelado y barnizado

Restauració d’un cartell escolar del període de la guerra civil

(català / english / castellano)

CATALÀ: Aquest mapa de Catalunya representa els típics cartells escolars: amb els seus llistons per penjar i enrotllar, i entelat pel revers. Els vernissaven amb goma laca per protegir-los de l’abrasió i fer-los més impermeables. Estava fet sobre dos papers impresos, encolats per una franja horitzontal central. És de 1936, tot just esclatava la guerra civil espanyola. Veure totes les dades d’aquest PROJECTE o llegir l’ENTRADA AL BLOG per saber com s’ha restaurat.

ENGLISH: This map represents the typical school posters: with its wooden slats to roll and hang, lined on the back. It was very common to varnish them with shellac to waterproof and protect them from abrasion. This one was made of two pieces of printed paper, sticked together along the central horizontal stripe. It is from 1936, spanish civil war was barely breaking. See whole data for this PROJECT,or read the POST to know how it was restored.

CASTELLANO: Este mapa de Cataluña representa los típicos carteles escolares: con sus listones para colgarlo y enrollarlo, entelado por el reverso y barnizado en goma laca para protegerlo de la abrasión e impermeabilizarlo. Estaba hecho sobre dos papeles impresos, encolados por una franja horizontal central. Es de 1936, momento en el que estallaba la guerra civil española. Ver todos los datos de este PROYECTO, o visitar la ENTRADA en el BLOG para saber cómo se ha restaurado.