Desacidificació d’aquarel·la
Deacidification of watercolour
Desacidificación de acuarela

(cat – eng – esp)

CATALÀ: L’aquarel·la durant la neteja humida. Veure el contingut complet del PROJECTE.

ENGLISH: Watercolour during wet cleaning. See complete content of this PROJECT.

CASTELLANO: La acuarela durante la limpieza húmeda. Ver los datos completos de PROYECTO.