Relligat sobre vetes
Cosido sobre cintas

CATALÀ: Nervis de veta i cosit a màquina. Les coles han fet fallida i les parts més febles de la pell s’han trencat per efecte de la inundació. Vegeu les dades completes d’aquest PROJECTE.

CASTELLANO: Nervios de cintas cosidos a máuina. Las colas han hecho fallida y las partes més débiles de la piel se han roto por efecto de la inundación. Ver los datos completos de este PROYECTO.