À bout de souffle…

(cat – eng – esp)

CATALÀ: a sabem com són les actrius… la Jean Seberg no ha volgut ser menys que la Jane Fonda i li hem deixat un cutis que fa honor a la seva joventut. (La imatge és un muntatge digital de l’abans -a dalt- i el després -a baix- de la restauració). Veure les dades completes d’aquest PROJECTE.

ENGLISH: We know how actresses are… Jean Seberg didn’t want to be less than Jane Fonda, so we left her a cutis that honours her youth. (The image is a digital photomontage of the poster before -top- and the after -bottom- of the restoration). See compplete data for this PROJECT.

CASTELLANO: Ya sabemos como son las actrices… La Seberg no ha querido ser menos que Jane Fonda y le hemos dejado un cutis que hace honor a su juventud. (La imagen es un montaje digital del antes -arriba- y el después -abajo- de la restauración) Ver los datos completos de este PROYECTO.