Barbarella Queen of the Galaxy

Barbarella Queen of the Galaxy

(cat – eng – esp)

CATALÀ: La Jane Fonda ha quedat de pel·lícula després d’aquest lífting! Li hem tret les arrugues i plecs que li espatllaven la cara, i torna a estar… ESTUPENDA! (La imatge és un muntatge digital de l’abans -a dalt- i el després -a baix- de la restauració). Veure les dades completes d’aquest PROJECTE.

ENGLISH: Jane Fonda looks gorgeous after this lifting! We have removed the wrinkles and folds that damaged her face and looks AMAZING again! (The image is a digital photomontage of the poster before -top- and the after -bottom- of the restoration). See compplete data for this PROJECT.

CASTELLANO: Jane Fonda ha quedado de película después de este lífting! Le hemos quitado las arrugas y pliegues que les estropeaban la cara, y vuleve a estar… ¡ESTUPENDA! (La imagen es un montaje digital del antes -arriba- y el después -abajo- de la restauración). Ver los datos completos de este PROYECTO.