XXIIª Vuelta Ciclista Sans

(Cat – Eng – Esp):

CATALÀ. Cartell de la XXII Vuelta ciclista a Cataluña abans (dreta) i després (esquerra) de restaurar (muntatge digital de les dues imatges respectives). És de l’any 1942, mesura 100 x 70 cm, és imprès a quadricromia en paper de pasta mecànica. Està signat per Pallarès. Tenia les vores rebregades, enfosquiment, fragilitat i alguns estrips poc importants. L’hem rentat, desacidificat i consolidat. Cartell de l’Arxiu Municipal de Barcelona Districte Sants-Montjuïc. Veure més informació en l’entrada del blog.

ENGLISH. Lithographic 4-ink poster on machine-made paper from 1942. Before (left) and after (right) its restoration (digital photomountage of the two original images). Illustration signed by Pallarès. The edges of the poster were tattered, the paper was really brittle with some tears and discolouration. The paper has been washed, deacidified, sized and lined. Poster property of Barcelona Municipal Archive, Sants-Montjuïc District. Read further information on the blog post.

CASTELLANO. Cartel de la XXI Vuelta ciclista a Cataluña antes (derecha) y después (izquierda) de su restauración (montaje digital de las dos imágenes respectivas). Es del año 1942, mide 100 x 70 cm, está impreso a cuadricromía en papel de pasta mecánica. Ilustración firmada por Pallarès. Tenía los bordes ajados, acidez, osucrecimiento y fragilidad. Lo hemos lavado, desacidificado y consolidado. Cartel del Archivo Municipal de Barcelona Distrito Sants-Montjuïc. Ver más información en la entrada del blog.