Restauració d’enquadernació holandesa
Half binding with printed cloth covers restoration
Restauración de encuadernación holandesa

Català – English – Castellano

CATALÀ: “Geografia General de Catalunya”, 1911. 28 x 23 x 6,5 cm. Enquadernació en mitja pell i tela, amb decoració en planxa multicolor i daurats. Abans (esquerra) i després (dreta) de la seva restauració. S’han restaurat els fulls més malmesos, s’ha cosit de nou el llibre, s’ha nodrit la pell del llom i s’han netejat les cobertes. També s’han consolidat els talls i les cantoneres, molt rebregats. S’han muntat les cobertes restaurades sobre la tripa del llibre. Llibre propietat del Centre de la Imatge INSPAI (Diputació de Girona). Veure el PROJECTE.

ENGLISH: “Geografia General de Catalunya” (General Geography of Catalonia), 1911. 28 x 23 x 6,5 cm. Half leather binding with printed cloth covers. Before (left) and after (right) the restoration process. The most damaged leaves were mended and then the whole book sewn again. The covers were cleaned, and its corners and edges mended. The book block was mounted into the restored covers. Book property of INSPAI Image Centre (Girona Provincial Council). See the whole PROJECT.

CASTELLANO: “Geografia General de Catalunya” (Geografía General de Cataluña“, 1911. 28 x 23 x 6,5 cm. Encuadernación holandesa en media piel y tela, con decoración en plancha multicolor y dorados. Antes (izquierda) y después (derecha) de su restauración. Se han consolidado las hojas más dañadas, se ha vuelto a coser el libro, montando de nuevo la tripa sobre las tapas (que estaban sueltas). Las tapas se han limpiado, consolidado sus cantoneras y cortes, muy deteriorados. Libro propiedad del Centro de la Imagen INSPAI (Diputación de Girona). Ver el PROYECTO.