Restauració d’enquadernació flexible en cartolina
Limp paper binding restoration
Restauración de encuadernación flexible en cartulina

Català – English – Castellano

CATALÀ: “Àlbum Meravella. Llibre de belleses naturals i artístiques de Catalunya”, volum 5. 1933. 28 x 20 x 2,5 cm. Enquadernació flexible en cartolina, de llom fix. Abans (meitat superior) i després (meitat inferior) de la seva restauració (muntatge digital de sengles imatges originals). S’ha articulat el llom i s’han rentat i consolidat les cobertes. Llibre propietat del Centre de la Imatge INSPAI (Diputació de Girona). Veure el PROJECTE.

ENGLISH: “Àlbum Meravella. Llibre de belleses naturals i artístiques de Catalunya” (Wonders album. Book of natural and artistic beauties of Catalonia), volum 5. 1933. 28 x 20 x 2,5 cm. Paper limp binding, with thin board covers and tight spine. Before (top half) and after (bottom half) the restoration process. The spine was converted to hollow spine, and the covers have been washed and mended. Book property of INSPAI Image Centre (Girona Provincial Council). See the whole PROJECT.

CASTELLANO: “Àlbum Meravella. Llibre de belleses naturals i artístiques de Catalunya” (Álbum maravilla. Libro de las bellezas naturales y artísticas de Cataluña“, volumen 5. 1933. 28 x 20 x 2,5 cm. Encuadernación flexible en cartulina, de lomo fijo. Antes (mitad superior) y después (mitad inferior) de su restauración (montaje fotográfico de sendas imágenes originales). Se ha articulado el lomo y se han limpiado y consolidado las tapas. Libro propiedad del Centro de la Imagen INSPAI (Diputación de Girona). Ver el PROYECTO.