cat: Enquadernació renaixentista en pell girada
eng: Renaissance binding in reverse leather
esp: Encuadernación renacentista en piel vuelta

(cat – eng – esp):

CATALÀ: Coberta anterior. Enquadernació en pell girada i nervis aparents. Decoració gofrada geomètrica i títol manuscrit. Tenia llacunes i brutícia considerables. Muntatge fotogràfic digital corresponent a l’abans (esquerra) i el després (dreta) de la restauració. Veure dades del PROJECTE.

ENGLISH: Front cover. Binding on reverse leather and cords. Embossed geometric decoration and manuscripted title. It had considerable losses and intense dirt. Digital photo montage from the image previous to restoration (left) and after (right). See more details of this PROJECT.

CASTELLANO: Cubierta anterior. Encuadernación en piel vuelta y nervios aparentes. Decoración gofrada geométrica y título manuscrito. Tenía lagunas y suciedad considerables. Montaje fotográfico digital correspondiente al antes (izquierda) y el después (derecha) de la restauración. Ver más datos de este PROYECTO.