Restauració de documents ciclostilats del franquisme

  • Beneficiari: Arxiu Municipal de Barcelona (Districte les Corts).
  • Objecte: Diversos documents impresos i ciclostilats, s.XIX.
  • Danys: Estrips, aurèoles d’humitat, brutícia, arrugues.
  • Tractament: Neteja, consolidació, aplanat.
  • Exposat a: Exposició Viure a les Corts en el primer franquisme.
    Fulls ciclostilats