Xarxa Local – Programa un món – Oficis – restauradors

http://www.xiptv.cat/1moncat/capitol/lofici-de-restauradora-amb-rita-udina