Publicacions i ponències

(castellano / english)

 

 

  • revista ÚnicumUdina, Rita.  “La unió fa la força? Estudi de la consistència de les estructures dels llibres i propostes d’intervenció” a Únicum (número 14), ed. ESCRBCC (Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya), pàgines 63-86 i 199-210 (2015). Dipòsit Legal: B-16094-2002, ISSN:1579-3613.