Estructures d’enquAdernacions
Bookbinding structures
Estructuras de encuadernación

(cat – esp – eng)

CATALÀ: Ja s’ha publicat a la revista Unicum de cosnervació i restauració l’article “La unió fa la força? Estudi de la consistència de les estructures de llibres i propostes d’intervenció”. Més informació sobre aquesta PUBLICACIÓ.

ENGLISH: Already published at Unicum, magazine on conservation and restoration, the article “Study of Books Structures and Intervention Proposals”. See more about this PUBLICATION.

CASTELLANO: Ya se ha publlicado en la revista Unicum sobre conservación y restauración el artículo “¿La unión hace la fuerza? Estudio de la consistencia de las estructuras de libros y propuestas de intervención.”. Ver más sobre esta PUBLICACIÓN.