Rita Udina. Conservació i restauració d’obra gràfica

Rita Udina. Conservació i restauració d'obra gràfica

Rita Udina. Conservació i restauració d’obra gràfica, material documental d’arxius, museus i biblioteques. Restaurem obra sobre paper, pell i pergamí. Gravats, llibres, documents i fotografies.

Rita Udina. Conservació i restauració d’obra gràfica, material documental d’arxius, museus i biblioteques. Restaurem obra sobre paper, pell i pergamí. Gravats, llibres, documents i fotografies.

Què en penses?