Assessorament, informes tècnics, exposicions

Serveis / Assessorament, informes i exposicions

Assessorament en conservació, elaboració d’informes i tasques de muntatge i desmuntatge d’exposicions:

  • Desmuntat de fotografies exposades. Centre d’Art Santa Mònica (2015).
  • Informe d’estat de conservació per al fons documental del Tibidabo (2014).
  • Informe d’estat de conservació per al fons documental situat a la masia de l’Arxiu Històric de Sants – Montjuïc (2011).
  • Col·laboració en el desmuntat de l’Exposició “Cerdà, 150 anys de modernitat” al Museu Marítim de Barcelona.
  • Assessorament quant a les condicions expositives en l’exposició “Papers d’arquitecte”, del Cercle Artístic Sant Lluc, a Barcelona.
  • Elaboració de fitxes de conservació per al seguiment de peces en exposició (MACBA, Fundació Pilar i Joan Miró, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya).