Intervencions integrals en arxius o biblioteques

Serveis > Intervencions en massa                                                             (castellano)

També fem projectes en massa per a col·leccions, ja sigui desinfecció, neteja, fer front a contingències d’accidents, digitalització, encapsulat de conservació… tu demana.

 Seguiment HR i temperatura. Humitat relativa Arxiu Municipal Districte Gràcia, fons Buch Toma de muestras de hongos en papelFons Joan Ballester  Mínima intervención2013-008 Plaques de vidre en sobres de quatre solapes Placas de vidrio en sobres de cuatro solapas Pergamins del Mas Oliveres


Alguns dels projectes d’aquest tipus són (veure els publicats):

  • Desinfecció i restauració de documentació amb evidències d’infecció. Diputació de Barcelona. 2015 i 2016.
  • Direcció de les tasques de desinfecció a l’arxiu del parc d’atraccions del Tibidabo, previ trasllat a l’Arxiu Municipal Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
  • Direcció de les tasques d’assecat en intervenció d’emergència per inundació de l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia (Barcelona).
  • Direcció dels treballs de desinfecció del fons de l’arxiu municipal del districte de Sants – Montjuïc, intervenint sobre un total de més de 4.700 capses amb documentació infectada.
  • Desinfecció i assecat d’arxiu administratiu d’empresa privada afectat per inundació.
  • Estudi i desinfecció de floritures puntuals a la Biblioteca de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB).
  • Desacidificació, consolidació i encapsulat de 1.500 cartons fotogràfics publicitant pel·lícules antigues de la Filmoteca de Catalunya. Feina realitzada amb Jordi Mestre.
  • Desmuntat i relligat de lligalls de l’arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer. Projecte realitzat sota la direcció de DocToData, empresa encarregada de la digitalització de la documentació, i sota supervisió de l’Arxiu Nacional de Catalunya.