Conservació i restauració de fotografies en placa de vidre

Conservació i restauració de fotografies en placa de vidre
Conservación i restauración de placas de vidrio
Conservation and presservatiosn of glass plate photgraphs