Conservació i restauració de fotografies gelatino-argèntiques en paper en blanc i negre

CATALÀ:
A dalt, esquerra: Un vessament d’aigua o humitat ha fet fallar l’adhesió sobre el cartró, provocant butllofes i ondulacions a la vora superior. També hi ha brutícia i arrugues. Centre: Després de netejar de l’emulsió. Dreta: Després d’aplanar el paper fotogràfic (s’han encolat les parts desencolades).

CASTELLANO:
Arriba, izquierda: Un derrame de agua o humedad ha hecho fallar la adhesión sobre el cartón, provocando ampollas y ondulaciones en el borde superior. También hay suciedad y arrugas. Centro: Después de limpiar la emulsión. Derecha: Después de aplanar el papel fotográfico (se han encolado las partes desencoladas).