Restauració del tall daurat i llom del llibre
Conservation of spine and gilted edges
Restauración del corte dorado y lomo de libro

Restauració del tall daurat i llom del llibre

(Cat / Eng / Esp):

CATALÀ: Esquerra: Abans de restaurar. detall del tall daurat. El llom llis, cosit a la greca. La coberta anterior i el llom estan solts i s’ha perdut la capcada inferior. Dreta: Després de restaurar. S’ha substiutit el vellut, mantenint els elements decoratius originals. La capcada perduda s’ha restituit. Atlas de la Guerra, Duc de Tetuan, 1869, Centro de Historia y Cultura Mulitar. Veure text original complet.

ENGLISH: Left: Before restoration. Detail of the gilt tail edge. The straight spine with recessed-cord sewing. The front cover and spine are loose, and the tail headband is lost.
Right: After restoration. The velvet has been replaced, keeping the original decorative elements. The lost headband has been reestablished by a similar one to the fore-edge. View complete original text.

CASTELLANO: Izquierda: Antes de restaurar. Detalle del corte dorado. El lomo liso, cosido a la greca. La tapa anterior y el lomo están sueltos y se ha perdido la cabezada inferior.
Derecha: Después de restaurar. Se ha sustituido el terciopelo, manteniendo los elementos decorativos originales. La cabezada perdida se ha restituido. Ver texto completo original.