Cantonera de seda (abans i desrpés)
Corners with silk endleafs (before & after)
Cantoneras de muaré (antes y después)

Cantonera de la contracoberta, amb la guarda de seda

(Cat / Eng / Esp):

CATALÀ: Cantonera inferior abans (esquerra) i després (dreta) de la seva restauració. La guarda anterior està molt degradada i ha patit una intervenció anterior (amb cola tipus Imedio) que ha fet una taca i ha fragilitzat la seda, tornant-la trencadissa. La consolidació excessiva de suports que haurien de ser flexibles (com la seda) suposa un greu perjudici perque en limitar la seva felxibilitat es torna en realitat més fràgil. Clic per veure text complet.

ENGLISH
: Bottom corner before (left) and after restoration (right). The textile endleaf was very damaged and had an earlier intervention with non-elastic glue which stained and brittled the silk. Exceeding consolidation of supports that should be kept flexible (like silk) is a serious prejudice because they become eventually more fragile. Click to see complete text.

CASTELLANO: La guarda anterior está muy degradada y ha sufrido una intervención anterior (con cola tipo Imedio) que ha dejado mancha y fragilizado la seda, volviéndola resquebradiza. La consolidación excesiva de soportes que deberían mantenerse flexibles (como la seda) supone un grave perjuicio porque al limitar su flexibilidad se vuelve en realidad más frágil. Clic para ver texto completo.