Guardes de seda moirée (abans i després)
Watered silk endleafs (before & after)
Guardas de muaré (antes y después)

Guardes de seda moirée abans i després de la restauració

(Cat / Eng / Esp):

CATALÀ: Guarda volant davantera, en seda moirée. Abans (dalt) i després (baix) de la restauració. Tenia arrugues, plecs i taques importants d’humitat a la franja superior, i en menor grau a la vora inferior. L’onglet, en blau cel, també és de seda. Clic per veure text complet.

ENGLISH
: Front moiré silk flyleaf before (top) and after the restoration (below). It was all crumpled and had significant damp stains all along the fore edge, and so on the tail edge, though less. The pale blue hinge is also made of silk. Click to see complete text.

CASTELLANO: Guarda volante delantera, en seda de moaré. Antes (arriba) y después(abajo) de la restauración. Tenía arrugas, pliegues y manchas importantes de humedad en toda la franja superior y también en la inferior, aunque en menor grado. La charnela, azul, también es de seda. Clic para ver texto completo.