Tall inferior del llibre
Tail edge from the book
Corte inferior del libro

Tall inferior daurat abans i després de la restauració.

(Cat / Eng / Esp):

CATALÀ: Tall inferior abans (dalt) i després (a sota) de la restauració. Hi havia diversos fulls descosits i arrugats, brutícia, deformació de els cobertes, pèrdua del llom i abrasió del vellut. El daurat del tall dels fulls després de la restauració és l’original.Clic per veure text complet.

ENGLISH: Tail edge before (top) and after the restoration (below). Several sheets were unstitched and shriveled, there was dirt all over, covers deformation, velvet abrasion and the spine was broken. The gilt edges after the restoration are the original. Click to see complete text.

CASTELLANO: Corte inferior antes (arriba) y después (abajo) de la restauración. Había varias hojas descosidas y arrugadas, suciedad, deformación de las cubiertas, rotura del lomo y abrasión del terciopelo. El dorado del corte de las hojas después de la restauración es el original. Clic para ver texto completo.