Fulletó imprès en paper couché. Taques grasses de tires autoadhesives

Fulletó imprès en paper couché. Taques grasses de tires autoadhesives

(text complet CATALÀ / ENGLISH full versiontexto orginal CASTELLANO):

CATALÀ: Abans de la restauració la cinta adhesiva central tensiona el document impedint la seva natural hidratació, provocant arrugues a banda i banda. Després de retirar els celos el paper es dillata i contrau de manera homogènia, i ja no fa arrugues.
Fulletó imprès en paper couché procedent del fons Joan Ballester, propietat de la Direcció General de Joventut. Fotomuntatge digital (abans/després).

ENGLISH:

CASTELLANO: