cat: Plànol imprès de l’Eixample,1900
eng: Barcelona printed plan, 1900.
esp: Plano del ensanche de Barcelona, 1900.

Plànol imprès de l'Eixample,1900. Abans de restaurar

(text complet en CATALÀ / ENGLISH full version / texto orginal en CASTELLANO):

CATALÀ: Podria ser que el celo creés una addicció malaltissa a posar-ne sobre el mateix paper una vegada i una altra?
Els greixos no s’evaporen per un procés físic (com l’aigua) sinó per un procés químic (oxidació). El color enfosquit del paper no és només efecte del greix present, sinó també de la oxidació de fibres papereres. L’estructura química ha variat, i les fibres són ara més fosques.
Plànol de gran format imprès, de l’eixample de Barcelona, de 1900. És propietat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC). Fes clic aquí per veure’l després de restaurat.

ENGLISH: ¿Could it be that tapes created a sort of sickly addiction that pushed to put it one and again on the same document?
Detail of a large scale printed plan, of the Eixample district in Barcelona, 1900. It belongs to Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC). Click here to see it restored.

CASTELLANO: ¿Podría ser que el celo crease una adicción enfermiza que impulsara a ponerlo una y otra vez sin parar?
Las grasas no se evaporan por un proceso físico (como el agua) sino por un proceso químico (oxidación). El tono oscurecido del papel no es sólo efecto de la grasa presente, sino también de la oxidación de las fibras papeleras. La estructura química ha variado, y las fibras son ahora más oscuras.
Detalle de plano impreso de gran formato, del ensanche de Barcelona, de 1900. Es propiedad del Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC).
Haz clic en la imagen para ampliar y clic aquí para verlo restaurado.