cat: Plànol imprès de l’Eixample,1900 (restaurat)
eng: Barcelona printed plan, 1900 (restored).
esp: Plano del ensanche de Barcelona, 1900 (restaurado)

Plànol imprès de l'Eixample,1900. Després de restaurar

(text complet en CATALÀ / ENGLISH full version / texto orginal en CASTELLANO):

CATALÀ: Els celos i cintes autoadhesives s’han eliminat, retirant el romanent greixós (i la taca). Les llacunes s’han reintegrat amb un to neutre. Plànol de gran format imprès, de l’eixample de Barcelona, de 1900. És propietat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC). Fes clic aquí per veure’l abans de restaurar.

ENGLISH: Sellotapes have been removed, removing also the fatty adhesive remnant and its stain. Gaps have been inpainted with a neutral tone. Detail of a large scale printed plan of “Eixample” district in Barcelona. Property of Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

CASTELLANO: Los celos y cintas autoadhesivas se han eliminado, retirando el remanente graso (y la mancha). Las lagunas se han reintegrado con un tono neutro. Detalle de plano impreso de gran formato, del ensanche de Barcelona, de 1900. Es propiedad del Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC).Haz clic aquí para verlo antes de restaurar.