Llibre en pasta jaspiada.
Spanish leather binding.
Libro en pasta jaspeada

Català – English – Castellano:

Llibre en pasta jaspiada i nervis aparents decorats amb teixells de colors i daurats. Després de treure el vernís que se li va donar fa 35 anys els daurats han recobrat lluentor i la pell la seva elasticitat natural. Veure text íntegre en CATALÀ.

After removing the varnish the gilding shines again and the leather recovers its natural elasticity. The average thickness of the varnish was 612 microns… almost one millimetre!. See whole text in ENGLISH.

Libro en pasta jaspeada y nervios aparentes decorados con tejeuelos de colores y dorados. Después de retirar el barniz que se le dió hace 35 años, los dorados han recobrado su brillo y la piel su elasticidad natural. Ver texto íntegro en CASTELLANO.