Falsa llibreria, o porta secreta
Fake library, or secret door
Falsa librería, o puerta secreta

CATALÀ: Falsa llibreria, o porta secreta, al taller d’enquadernació de Josep Cambras. Mira aquí l’ENTRADA completa.

ENGLISH: Fake library, or secret door, at Josep Cambras’ bookbindery. See here the complete POST.

CASTELLANO: Falsa librería, o puerta secreta en el taller de encuadernación de Josep Cambras. Mira aquí la ENTRADA completa.