Reintegració amb polpa de paper vegetal
Infilling with tracing paper pulp
Reintegración con pulpa de papel vegetal

(cat – eng – esp):

CATALÀ: Hildegard (dreta) reintegrant paper vegetal amb polpa, durant el curs que va fer al seu taller. Veure l’ENTRADA completa.

ENGLISH: Hildegard (right) infilling tracing paper with tracing paper pulp, during the course held at her studio. Read the whole POST here.

CASTELLANO: Hildegard (derecha) reintegrando papel vegetal con pulpa, durante el curso que impartió en su taller. Lee aquí la ENTRADA completa.