cat: Plànol en paper ceba, amb celo
eng: Onion skin paper plan, with tapes
esp: Plano en papel cebolla, con celo

(cat – eng – esp):

CATALÀ: Plànol de les Escoles Pies, en paper ceba delineat a llapis de grafit, de l’arquitecte Barba Corsini. És dels anys 60 i pertany a l’arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC). Imatge abans de la restauració (veure després). Més sobre el CELO, o sobre com s’ha RESTAURAT.

ENGLISH: Plan of “Escoles Pies” on onion skin paper and graphite pencil, by the architect Barba Corsini (c.1960). It belongs to the Association of Architects of Catalonia (CoAC). Image before restoration treatment (see after). More about SENSITIVE TAPES or about this particular RESTORATION.

CASTELLANO: Plano de las Escuelas Pías en papel cebolla delineado a lápiz de grafito, del arquitecto Barba Corsini. Es de los años 60 y pertenece al archivo del Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC). Imagen antes de la restauración (ver después). Más sobre el CELO o sobre cómo se ha RESTAURADO.