cat: Plànol en paper ceba, amb alguns celo “nets”
eng: Onion skin paper plan, with some “cleaned” tapes
esp: Plano en papel cebolla, con algunos celos “limpios”

(cat – eng – esp):

CATALÀ: Plànol de les Escoles Pies, en paper ceba delineat a llapis de grafit, de l’arquitecte Barba Corsini. És dels anys 60 i pertany a l’arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC). Imatge després de la restauració (veure abans). Més sobre el CELO, o sobre com s’ha RESTAURAT.

ENGLISH: Plan of “Escoles Pies” on onion skin paper and graphite pencil, by the architect Barba Corsini (c.1960). It belongs to the Association of Architects of Catalonia (CoAC). Image after restoration treatment (see before). More about SENSITIVE TAPES or about this particular RESTORATION.

CASTELLANO: Plano de las Escuelas Pías en papel cebolla delineado a lápiz de grafito, del arquitecto Barba Corsini. Es de los años 60 y pertenece al archivo del Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC). Imagen después de la restauración (ver antes). Más sobre el CELO o sobre cómo se ha RESTAURADO.