cat: El celo esgrogueeix i fa estrips
eng: Tapes yellow paper and provoke tears
esp: El celo amarillea y hace rotos

Plànol en paper ceba manuscrit a llapis de grafit. Taques de celo i oxidació

(cat – eng – esp):

CATALÀ: L’esgrogueïment i l’oxidació són evidents, tant a la banda on hi ha celo (esquerra) com a l’àrea de paper immediatament contigua (dreta). La diferent resistència mecànica entre paper i cinta plàstica ocasiona estrips, com es pot veure sota la cinta adhesiva superior de l’esquerra. A més el plàstic s’ha desplaçat sensiblement, fent desencaixar les línies de dibuix. Imatge abans de la restauració (veure-ho després). Plànol en paper ceba delineat a llapis de grafit, de l’arquitecte Barba Corsini. És dels anys 60 i pertany a l’arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC). Més sobre el CELO, o sobre com s’ha RESTAURAT.

ENGLISH: Yellowing and oxidation are evident both on the side where the tape is (left) and in the immediately adjacent area (right). The difference in strength between the paper and the plastic tape provokes tears, as the upper left tape shows. Besides sellotape has shifted significantly, disengaging the lines of the drawing. Image before restoration (see after)Plan on onion skin paper and graphite pencil, by the architect Barba Corsini (c.1960). It belongs to the Association of Architects of Catalonia (CoAC). More about SENSITIVE TAPES or about this particular RESTORATION.

CASTELLANO: El amarillamiento y la oxidación son evidentes, tanto en el lado donde hay celo (izquierda) como en el área de papel inmediatamente contigua (derecha). La diferente resistencia mecánica entre papel y cinta plástica ocasiona desgarros, como se puede ver bajo la cinta adhesiva superior de la izquierda. Además el celo se ha desplazado sensiblemente, desencajando las líneas del dibujo. Imagen antes de la restauración (ver después). Plano en papel cebolla delineado a lápiz de grafito, del arquitecto Barba Corsini. Es de los años 60 y pertenece al archivo del Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC). Más sobre el CELO o sobre cómo se ha RESTAURADO.